Prenova poslovnih procesov v podjetju nevron d.o.o.

EKP_2014_2020_08_2020

EKP_2014_2020_12

NAZIV PROJEKTA: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU NEVRON D.O.O..
Kratica projekta: PPP NEVRON
Trajanje projekta: 24.10.2019 – 31.8.2020
Celotna vrednost projekta: 44.800,00 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 20.000,00 EUR

Projekt PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU NEVRON D.O.O. je bil izbran na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. 

V  okviru prijavljenega projekta načrtujemo izboljšanje nalednjih procesov poslovanja: proces priprave in izvedbe projekta, učinkovito vodenje zaposlenih ter pretok informacij v podjetju in do naših poslovnih partnerjev, Načrt popolne integracije dokumentov, Proces izbiranja in zaposlovanja kadrov. Procesne izboljšave nedvomno predstavljajo velik korak, ki ga stori podjetje in ključno vplivajo na delovanje in uspešnost. 

Naš glavni cilj je, da preko procesnih izboljšav izboljšamo in poenostavimo poslovanje podjetja, povečamo zadovoljstvo zaposlenih, kar se bo posledično odražalo tudi na zadovoljstvu naših strank in poslovnih partnerjev, znižamo stroške poslovanja, ki bo bolj ekološko usmerjeno, zagotovimo večjo kakovost naših storitev in hitrejše, bolj učinkovito poslovanje.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

 

Site search